Kroužky angličtiny ve školním roce 2019-20

Storytelling neboli vyprávění příběhů. Příběhy čerpáme z dětských knížek, které si nejen přečteme, ale i zpracujeme pomocí her, krátkých představení, pracovních listů a dalších aktivit. Jedné knize se věnujeme zhruba 4 lekce.

Kroužky pořádá sdružení lektorů anglického jazyka English Line a ZŠ Pod Marjánkou. Všechny kroužky probíhají v budově školy ZŠ Pod Marjánkou.

Aktivní město – i v letošním roce můžete na naše kurzy žádat o dotaci ve výši 600Kč v rámci projektu Aktivní město Praha 6 - www.aktivnimesto.cz

Mgr. Dagmar Tichá, lektorka a koordinátorka kurzů

Kontakt: englishline@volny.cz, +420 775 040 872, www.englishline.cz

 

Storytelling pro 1. ročník

*skupina U1, úterý 14.00 – 14.45, paní učitelka Petra Knechtová

Storytelling pro 2. ročník

*skupina U2, úterý 14.00 - 14.45, paní učitelka Dagmar Tichá

Storytelling pro 3. ročník

*skupina C3, čtvrtek 14.00 – 14.45, paní učitelka Dagmar Tichá

Storytelling pro 4. 

*skupina P4, pondělí 14.00 – 14.45, paní učitelka Dagmar Tichá

*skupina C4, čtvrtek 14.50 – 15.35, paní učitelka Dagmar Tichá

 

Přihláška na kurz Storytelling, školní rok 2019-20, ZŠ Pod Marjánkou a English Line

 

Závazně přihlašuji .........................................................................................(jméno a příjmení dítěte) třída ........................................................

kurz..................................................................................................................(označení skupiny)

telefon rodičů .....................................................................................................................

email rodičů .......................................................................................................................

 

Příchod a odchod žáků (zakroužkováním, prosím, vybertu jednu variantu):

 

1) Žák nenavštěvuje školní družinu, na kurz přichází sám a po ukončení sám odchází. ZŠ Pod Marjánkou ani sdružení English Line neodpovídá za žáka mezi koncem školního vyučování a začátkem odpoledního kroužku angličtiny.

 

2) Žák navštěvuje školní družinu. Lektor vyzvedne žáka v družině 5 minut před začátkem kurzu a po konci lekce žáka opět doprovodí do družiny.

 

3) Žák navštěvuje školní družinu, ale po konci lekce odchází sám domů. Lektor vyzvedne žáka v družině 5 minut před začátkem kurzu. Po konci kurzu žák sám odchází rovnou do šaten. ZŠ Pod Marjánkou ani sdružení English Line neodpovídá za žáka po ukončení lekce.

 

V ….................. dne …...................................

 

Podpis zákonného zástupce žáka …...............................................

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now